Hlavní obsah

change [tʃeɪndʒ]

Sloveso

  1. from sth to sth přejít z čeho na co začít užívat jiné
  2. (z)měnit (se), přeměnit (se), obměnit (se)change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to
  3. sth vyměnit, (z)měnit cochange handszměnit majitele věc
  4. into sth převléci se do čeho, vyměnit si co ponožky ap., přezout si co botyI will have to get changed.Budu se muset převléct.
  5. sth převléknout co postel, povlečení
  6. change (a baby) přebalit (dítě)
  7. to sth přestoupit, přesednout na co na jiný vlak ap.
  8. change gear BrEpřeřadit u automobilu ap., přehodit (rychlostní stupeň) na kole
  9. sth rozměnit, proměnit, vyměnit co peníze

Vyskytuje se v

change: věci na převlečení, náhradní oblečeníchange of clothes

chop: měnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvratchop and change

hand: změnit majitelechange hands

heart: změna názoru k nějaké události nebo situacichange of heart

mind: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

place: vyměnit si to, měnit, prostřídat se s kýmchange places with sb

ring: udělat změnu, zavádět změny, změnit zběhnutý řádring the changes

scene: změna prostředí vyjet si k moři ap.a change of scene

subject: změnit témachange the subject

tune: obrátit, změnit názorchange one's tune

worse: změnit se k horšímuchange for the worse

attitudinal: změna v postojiattitudinal change

bureau: směnárnabureau de change

clothes: převléknout sechange one's clothes

dietary: změny ve stravovánídietary changes

end: vyměnit si stranychange ends

gear: (pře)řadit v autěchange/shift gears

ownership: změna (ve) vlastnictvíchange of ownership

purse: peněženkaAmE change purse

room: převlékárna, šatnachanging room

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

time: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

train: přestoupit při cestě vlakemchange trains

underwear: náhradní spodní prádlochange of underwear

be: něco, co mělo změnit světsomething that was to change the world

diaper: přebalit koho, vyměnit komu plenkychange sb's diapers

evident: očividná změna chovánían evident change in behaviour

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

one: Nejsem pro politické změny.I'm not one for political changes.

should: Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...If you should change your mind ...

sea: radikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.sea change

majitel: změnit majitelechange hands

měnič: tech. měnič převodů na kolederailleur, hovor. change-speed

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

peníze: peníze nazpět při nákupu ap.change

pneumatika: vyměnit pneumatikuchange a tyre

povléct: povléct postelput sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)

provést: provést změnymake changes

přejít: přejít na jiné témachange the subject

převléct: převléknout si cochange one's sth

přezout: přezout sechange one's shoes, do čeho change into sth

rychlost: přeřadit rychlostchange/AmE shift gears

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

výměna: výměna strážíchanging of the guard(s)

vyměnit: vyměnit majitele o věcichange hands

změna: pro změnufor a change

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

zpestření: pro zpestření čehofor variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a change

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drobné: Drobné si nechte.Keep the change.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

lepší: změna k lepšímuchange for the better

měnit se: Časy se mění.Times are changing.

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

nazpět: dát komu nazpět při placenígive sb the change

nechat: Nechte si drobné.Keep the change.

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

pořádek: To je v pořádku.to nevadí It's all right., zbytek si nechte Keep the change.

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

průběh: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přesednout: přesednout na vlak do Londýnachange trains for London

přestoupit: Přestoupíme na autobus č. 2.We will change to bus no. 2.

přestupovat: Musíme přestupovat?Do we have to change?

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

rozmyslet si: Rozmyslel jsem si to.I've changed my mind.

vítaný: vítaná změnawelcome change

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs

doba: (Dnes) je jiná doba.Times have changed.

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

better: změnit se k lepšímuchange for the better