Hlavní obsah

worse [wɜːs]

Přídavné jméno

  • than sth horší než coget worsezhoršit semake sth worsezhoršit coso much the worse for sbtím hůř pro kohocomp of bad

Příslovce

Vyskytuje se v

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

bad: the bad(to) zlé, špatné

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

bad: too bad(to je) škoda

bad: too badsmůla, to máš blbý ale nic se nedá dělat

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

ill: the illnemocní (lidé)

ill: illsneduhy, potíže, problémy systému ap.

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

ill: bode illbýt špatným znamením, nevěstit nic dobrého

ill: fall ill with sthonemocnět čím

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

luck: Bad luck.To je pech. vyjádření politování

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

worst: at (the) worstpři nejhorším, v nejhorším případě

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

bad: bad smell(nepříjemný) zápach

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

bad: bad claimpochybný nárok

bad: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

bad: bad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

behaved: ill-behavednevychovaný

bode: bode illnevěstit nic dobrého

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

disposed: ill-disposed to sthnepříznivě nakloněný čemu

educated: ill-educatednevzdělaný

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fall: fall illonemocnět

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

gravely: gravely illtěžce nemocný

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill: terminally illsmrtelně nemocný

ill: ill omenšpatné znamení

ill: ill fortunesmůla

ill: ill-deservednezasloužený

ill: ill-suppliedšpatně/nedostatečně zásobený

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

smell: // smellzápach, smrad

take: take illurazit se

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.