Hlavní obsah

worse [wɜːs]

Přídavné jméno

  • than sth horší než coget worsezhoršit semake sth worsezhoršit coso much the worse for sbtím hůř pro kohocomp of bad

Příslovce

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

cítit: smell of sth, páchnout smell (bad)být cítit čím

dech: bad breathzkažený dech zápach z úst

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

hůř: worse and worsečím dál hůře

chovat se: treat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sbchovat se dobře/špatně ke komu

mít: have bad luck, be out of luckmít smůlu

náhoda: mischance, smůla bad luck, incident misadventurenešťastná náhoda

naladěný: in a good/bad mooddobře/špatně naladěný

nekrytý: bad/dud check/chequenekrytý šek

nepřízeň: due to bad weatherpro nepřízeň počasí

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

pech: be unlucky/out of luck, have bad luckhovor. mít pech

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

pohledávka: irrecoverable debt, hl. z půjčky bad debtnedobytná pohledávka

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

rozlít: get into sb's bad bookspřen. rozlít si to u koho

rozpoložení: in a good/bad temper/humourv dobrém/špatném rozpoložení

skutek: good/bad deeddobrý/špatný skutek

smůla: be unlucky, be out of luck, have bad luckmít smůlu

špatný: bad/poor tastešpatný vkus

záporný: evil character, hovor. baddy, baddie, bad guyzáporný hrdina

zkažený: bad breathzkažený dech

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

zlý: bad/hard timeszlé časy

znamení: good/ill omen, good/bad signdobré/špatné znamení

zvuk: have a good/bad reputationmít dobrý/špatný zvuk renomé

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

hustý: That was bad-ass!To bylo hustý!

chyba: my fault, AmE, hovor. my badmoje chyba

kašel: I have a bad cough.Mám silný kašel.

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

nedobrý: bad signnedobré znamení

nedochvilný: BrE He is a poor/bad timekeeper.Je (dost) nedochvilný.

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

počasí: bad weather, inclemencyšpatné počasí

pro: due to bad weatherpro špatné počasí

sen: bad dream, nightmarezlý sen

škodit: be bad for sb's healthškodit zdraví

špatně: be a bad singer, sing badlyšpatně zpívat

ujít: How are you? – Not so bad.Jak se máš? – Ujde to.

ústa: bad breathzápach z úst

výkon: poor/bad actingšpatné herecké výkony

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

zdravotní: ill/bad healthšpatný zdravotní stav

zkazit: put sb in a bad moodzkazit komu náladu

zkazit se: The meat went bad.Maso se zkazilo.

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

bledě: be in a bad way, finančně be poorly offbýt na tom bledě

deset: from bad to worseod deseti k pěti horšit se

k, ke, ku: from bad to worseod desíti k pěti

levačka: go from bad to worsehovor. být na levačku nestát za nic

pes: pretty bad, rotten, lousy, atrociouspod psa špatný

pět: It goes from bad to worse.Jde to od desíti k pěti.

scestí: fall into bad waysdostat se na scestí

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

vroubek: be in sb's bad booksmít u koho vroubek