Hlavní obsah

worse [wɜːs]

Přídavné jméno

  • than sth horší než coget worsezhoršit semake sth worsezhoršit coso much the worse for sbtím hůř pro kohocomp of bad

Příslovce

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě