Hlavní obsah

behaved [bɪˈheɪvd]

Přídavné jméno

  • chovající se jakhl. ve spojeních s pomlčkouwell-behaveddobře vychovanýill-behavednevychovanýa badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

Vyskytuje se v

behave: behave osfchovat se slušně

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

yourself: Behave yourself!Chovej se slušně!

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

chovat se: Chovej se slušně!Behave yourself!

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

latina: sekat latinubehave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straight

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal