Hlavní obsah

behaved [bɪˈheɪvd]

Přídavné jméno

  • chovající se jakhl. ve spojeních s pomlčkouwell-behaveddobře vychovanýill-behavednevychovanýa badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

Vyskytuje se v

behaved: well-behaveddobře vychovaný

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

slušně: behave osf, behave decentlychovat se slušně

sportovně: behave in a sportsmanlike mannerchovat se sportovně

latina: behave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straightsekat latinu

primadona: behave like a prima donnachovat se jako primadona

zvíře: behave like an animalchovat se jak zvíře

behave: behave osfchovat se slušně