Hlavní obsah

chovat se

Nedokonavé sloveso

  • behave(nějak jednat) act, conduct osf, ke komu treat sb(podávat jistý výkon) performchovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sbneumět se chovathave no manners

Vyskytuje se v

pansky: chovat se panskyhave lordly manners

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal

act: chovat se podezřeleact suspiciously

cold shoulder: chovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

contemptuous: pohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komube contemptuous of sb/sth

dismissive: chovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čímbe dismissive of sb/sth

else: Chovej se slušně, jinak uvidíš!Behave, or else!

indulgence: chovat se ke komu shovívavětreat sb with indulgence

air: nafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitěgive osf/put on airs

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly