Hlavní obsah

chovaný

Vyskytuje se v

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

chovat se: neumět se chovathave no manners

chovat se: chovat se neslušněmisbehave

pansky: chovat se panskyhave lordly manners

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

chovat: chovat králíkybreed rabbits

chovat: chovat v úctě kohohave respect for sb

chovat se: Chovej se slušně!Behave yourself!

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf; behave decently

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vážnost: chovat koho ve vážnostihave respect for sb

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal

act: act suspiciouslychovat se podezřele

bear: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, (povýšeně) ignorovat koho/co

green: přen. go greenzačít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provoz

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

age: Act your age!Nebuď/Nechovej se jako malej!

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

yourself: Behave yourself!Chovej se slušně!

air: give osf/put on airsnafukovat se; naparovat se; povyšovat se; chovat se důležitě