Hlavní obsah

chovat

Nedokonavé sloveso

  1. (v náručí) koho cradle, hold sbchovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms
  2. (zvířata) co breed(odmalička) raiseBrE rear sthchovat králíkybreed rabbits
  3. kniž.(pociťovat) co cherish, entertain, have sthchovat v úctě kohohave respect for sb

Vyskytuje se v

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

pansky: have lordly mannerschovat se pansky

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

doma: Make yourself at home.Chovejte se jako doma.

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

slušně: behave osf, behave decentlychovat se slušně

sportovně: behave in a sportsmanlike mannerchovat se sportovně

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

vážnost: have respect for sbchovat koho ve vážnosti

primadona: behave like a prima donnachovat se jako primadona

zvíře: behave like an animalchovat se jak zvíře

act: act suspiciouslychovat se podezřele

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čím

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

air: give osf/put on airsnafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitě

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí