Hlavní obsah

breed [briːd]

Vyskytuje se v

cattle: cattle breedingplemenářství dobytka

selective: biol. selective breedingselektivní křížení