Hlavní obsah

breeding [ˈbriːdɪŋ]

Vyskytuje se v

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

cattle: cattle breedingplemenářství dobytka

selective: biol. selective breedingselektivní křížení

bojový: bojová plemenafighting breeds

chov: chov dobytkacattle farming/breeding

plemenný: plemenný hřebecstudhorse, breeding stallion

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

chovat: chovat králíkybreed rabbits

rasa: psí rasabreed of dog