Hlavní obsah

breeding [ˈbriːdɪŋ]

Vyskytuje se v

cattle: cattle breedingplemenářství dobytka

selective: biol. selective breedingselektivní křížení

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde