Hlavní obsah

breed [briːd]

Vyskytuje se v

cattle: cattle breedingplemenářství dobytka

selective: biol. selective breedingselektivní křížení

bojový: fighting breedsbojová plemena

chov: cattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandrychov dobytka

plemenný: studhorse, breeding stallionplemenný hřebec

vychovaný: well-bred, well-brought-up, well-mannered(slušně)/dobře vychovaný

živný: pro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile groundživná půda

chovat: breed rabbitschovat králíky

rasa: breed of dogpsí rasa

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde