Hlavní obsah

act [ækt]

Sloveso

  1. jednat, činitpráv. act bona fidejednat v dobré víře
  2. act on sth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.
  3. počínat si, chovat se určitým způsobemact suspiciouslychovat se podezřele
  4. as sb/sth působit/sloužit/fungovat/působit/vystupovat jako kdo/co mít funkci, práci ap., dělat koho/co
  5. sb/sth hrát si na koho/co, předstírat, dělat coact the fooldělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu
  6. act for sb/on sb's behalf jednat čím jménem, zastupovat koho, být v čích službách právník ap.
  7. on sb/sth působit na koho/co síla, látka ap.
  8. hrát roli ve filmu

Vyskytuje se v

act up: zlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovatbe acting up

age: chovat se přiměřeně svému věkuact one's age

play-act: hrát to, předstírat, hrát divadýlkobe play-acting

riot: důrazně napomenout, ostře pokárat kohoread sb the riot act

sabotage: sabotáž, sabotérský čin(act of) sabotage

support: předkapela, předzpěvák, předskokan na koncertě ap.support (act)

abortion: interrupční zákonabortion law/act

acting: dabink, dabování, namlouvání postavvoice acting

authority: jednat na základě pravomociact on the authority

criminal: trestný čincriminal act

fiduciary: jednat jako zmocněnecpráv. act in a fiduciary capacity

general: zákon s obecnou platnostípráv. general act

homestead: zákon o přidělování půdy osadníkům 1862Homestead Act

juggling act: snažit se dělat několik věcí najednoudo a juggling act

long: dlouhodobě působící lék ap.long-acting

opening: předprogram, vystoupení předskokana před hlavním programemopening act

parliament: zákon schválený parlamentemBrE Act of Parliament

Samaritan: zákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.Good Samaritan Law/Act

set: stanovit zákonem coset sth by an act

sexual: pohlavní rozmnožování/aktsexual reproduction/act

traitorous: zrada, zrádný čina traitorous act

transgressive: překročení (morálních) pravideltransgressive act

trigger: odstartovat, zapříčinit, přivodit coact as a trigger for sth

violence: násilný činact of violence

heroism: hrdinský činact of heroism

catch: chytit koho při činucatch sb in the act

high wire: pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nožebe on a high wire, perform a high-wire act

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

pohlavní: pohlavní styksexual intercourse, sex act, práv. carnal knowledge

právní: právní úkonlegal act, act in law

simulovat: sport. simulovat faul ve fotbaledive, play-act

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

znění: ve znění zákona ...as amended by act ...

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

skrupule: být bez skrupulíhave no scruples, be unscrupulous, act without scruples

ukvapit se: Ukvapil jsem se.I acted rashly.

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

výstup: živý výstuplive act

zachovat se: Zachoval se čestně.He acted honestly.

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

act: sth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.act on