Hlavní obsah

zlobit

Nedokonavé sloveso

  1. (o dětech ap.) be naughty, misbehavehovor. be acting upBrE play up, koho(štvát, vadit) annoy sbNezlob!Don't be naughty!, (buď hodný) Be good!
  2. (škádlit) koho tease, taunt sb
  3. expr., přen. hovor.(nefungovat) be acting upexpr., přen. hovor.BrE, hovor. play up, kohoexpr., přen. hovor.(trápit - o části těla) trouble sbTelevize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

Vyskytuje se v

zlobit se: Zlobíš se na mě?Are you angry with me?, hovor. Are you mad at me?

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

good: Be a good girl.Buď hodná (holka)., Nezlob.

naughty: You're being naughty again!Ty zase zlobíš!

with: He is angry with you.Zlobí se na tebe.