Hlavní obsah

zlobit se

Nedokonavé sloveso

  • na koho be angry at/with sb, be cross with sbhovor. be mad at sb, kvůli čemu be angry because of sthZlobíš se na mě?Are you angry with me?Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

Vyskytuje se v

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

with: He is angry with you.Zlobí se na tebe.

zlobit se: Are you angry with me?Zlobíš se na mě?