Hlavní obsah

dráždit

Nedokonavé sloveso

  1. (mít dráždivý účinek) co irritate(lehce vzrušovat ap.) titillate(sexuálně, stimulovat) stimulate sthdráždit pokožkuirritate the skindráždit čí zvědavostpique sb's curiosity
  2. (provokovat) koho irritate, provoke(popichovat) teaseform. irk, nettle sb