Hlavní obsah

riot [ˈraɪət]

Podstatné jméno

  1. výtržnosti hromadné, (veřejné) nepokoje, pouliční bouřepráv. incitement to riotpodněcování k (veřejným) nepokojůmriot gear(policejní) výstroj těžkooděnce pro boj s výtržníky, demonstranty ap.riot gunpuška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)
  2. of sth přen. široká paleta, pestrá směs, záplava čeho chuti, barev ap.

Vyskytuje se v

race riot: race riotsrasové nepokoje/incidenty

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

police: riot policepořádková policie

erupt: The city erupted into riots.Ve městě vypukly nepokoje.

pouliční: riotspouliční nepokoje

těžkooděnec: police in riot/full gearpolicejní těžkooděnci

výtržnost: disturbance(s), disorder, násilné nepokoje riot(ing)výtržnosti

popustit: let one's imagination run riot, engage in a flight of fancypopustit uzdu fantazii