Hlavní obsah

impersonate [ɪmˈpɜːsəˌneɪt]

Vyskytuje se v

hrát: play the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát roli koho