Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (hry ap.) co play sth
  2. (hazard) gamble, play for money
  3. na co, s čím (děti) play at/with sth
  4. (tenis ap.) play sth
  5. (na nástroj) na co play sthhrát na kytaruplay the guitar
  6. (herecky) koho/co play sb/sth, act(interpretovat ap.) perform sthCo hrají v kině?What's on in the cinema?hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát hlavní roli v čemto star in sth

Vyskytuje se v

dudy: hrát na dudyplay the bagpipes

honěná: hrát na honěnouplay the tag

housle: hrát na housleplay the violin, hovor. to fiddle

hrát si: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

proti: hrát proti komuplay (against) sb

rytmus: být/hrát mimo rytmusbe/play out of time, be/play off the beat

schovávaná: hrát si na schovávanouplay hide-and-seek

vabank: hrát vabankgo for broke

voják: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

buben: hrát na bubnyplay the drums

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

klavír: hrát na klavírplay the piano

kostka: hrát kostky(play) dice

kytara: hrát na kytaruplay the guitar

na: hrát na kytaruplay the guitar

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

tichý: hrát (na) tichou poštuplay Chinese whispers

trumpeta: hrát na trumpetuplay the trumpet

umět: Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

piano: hrát na pianoplay the piano

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

believe: make believepředstírat, hrát

blow: blow a trumpethrát na trumpetu

card: play cardshrát karty

crap: shoot crapshrát kostky

cymbal: play the cymbalshrát na činely

dart: play dartshrát šipky

forfeit: play forfeitshrát na fanty

hide-and-seek: play hide-and-seekhrát (si) na schovávanou

learn: learn the pianonaučit se (hrát) na klavír

male: male impersonatoržena, která hraje muže

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

play: BrE play awayhrát venku na hřišti soupeře

roulette: play roulettehrát ruletu

sheet music: play from sheet musichrát z not

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

cast: He's often cast as a baddie.Často hraje role padouchů.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

go: It's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

make: He makes like a movie star.Dělá ze sebe hvězdu., Hraje si na filmovou hvězdu.

play: Can you play the piano?Umíš hrát na klavír?

the: She played the guitar.Hrála na kytaru.

play: sport. play foulhrát nečestně, faulovat, hrát proti pravidlům