Hlavní obsah

opposite [ˈɒpəzɪt or -sɪt]

Předložka

  • sb/sth (na)proti komu/čemuplay opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

Vyskytuje se v

opposite: protější, protilehlý i strana trojúhelníku, druhýthe opposite

opposite sex: opačné pohlavíthe opposite sex

opačný: opačného pohlavíof the opposite sex

opak: pravý opakexact/the very opposite, the inverse, form. antithesis

pohlaví: opačného pohlavíof the opposite sex

protější: na protější straněon the opposite side

přesný: přesný opak čehothe exact opposite of sth

strana: protější stranathe opposite side

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

právě: právě naproti tobějust opposite of you

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

přímo: přímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sb

směr: jiným/opačným směremin a different/the opposite direction

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

protiklad: Protiklady se přitahují.Opposites attract.

diametrically: zcela/naprosto/diametrálně odlišnýdiametrically opposed/opposite