Hlavní obsah

facing [ˈfeɪsɪŋ]

Vyskytuje se v

bold: bold (face)tučné písmo

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

face: in the face of sths ohledem na co, kvůli čemu, v reakci na co

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

facing: facingslemování, lemy na límci či rukávech

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

pack: (face) packpleťová maska

slap: a slap in the facerána, urážka, políček

stare: be staring sb in the facebýt nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.

duck: duck facevýraz s našpulenou pusou při focení selfie ap.

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

expressionless: expressionless facebezvýrazný obličej

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

freckle: freckle-facedpihovatý v obličeji

on: on sb's faceve tváři mít výraz

right: voj. right facevpravo v bok

set: set of sb's facevýraz čí tváře

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

pull: pull a facedělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy

save: save one's facezachovat si tvář/reputaci

dělat: make facesdělat obličeje

kamenný: humor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faceds kamennou tváří

krize: face a crisisčelit krizi, stát před krizí

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the cannést následky

pleťový: face creampleťový krém

popelavý: ashen facepopelavý obličej

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém

rýpat: AmE be in sb's facepořád rýpat do koho kritizovat

stěna: rock face/wallskalní stěna

strana: front side, facečelní strana

udělat: make/pull a faceudělat ksicht/obličej

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

voda: face lotionpleťová voda

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

vzad: about face/BrE turnčelem vzad

zblbnutí: opakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the facehovor. až do zblbnutí

čelo: be facing sthstát čelem ke komu/čemu

facka: slap sb in/across the facedát komu facku

hrozit: He is facing up to six years in prison.Hrozí mu až šest let vězení.

kulatý: She has a round face.Má kulatý obličej.

malovat: make up one's facemalovat si obličej

obrácený: windows facing southokna obrácená k jihu

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

postavit se: They faced the enemy.Postavili se nepříteli.

před, přede: be faced with sthstát před čím problémem ap.

směřovat: The window faces south.Okno směřuje na jih.

tvář: unshaven faceneoholená tvář

tvářit se: He looked sad., He had a sad expression on his face.Tvářil se smutně.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

usměvavý: smiling faceusměvavá tvář

zatvářit se: She made a sad face.Zatvářila se smutně.

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sbrozbít komu držku

hrom: have a face like thunder, be foaming at the mouthpouštět hromy blesky vypadat rozzlobeně

huba: knock sb's block off, smash sb's face inrozbít komu hubu

koňský: horsey face, equine facekoňský obličej

ksicht: make/pull faces, grimacedělat ksichty šklebit se

oko: tell sb sth to sb's faceříct komu co do očí

pravda: face the truthpodívat se pravdě do očí

protáhnout: pull a long faceprotáhnout obličej zašklebit se

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu

smést: wipe sb/sth off the face of the earthsmést koho/co z povrchu zemského

tlama: punch sb (in the face), smash sb's face indát komu po tlamě

zachovat: save facezachovat si tvář

zamrznout: Her smile froze on her face.Úsměv jí zamrznul na rtech.

zpětný: recoil, kickzpětný ráz