Hlavní obsah

facing [ˈfeɪsɪŋ]

Vyskytuje se v

bold: bold (face)tučné písmo

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

face: face up to sthčelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím

face: blow up in sb's faceobrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek

face: do sth until sb is blue in the facedělat co až do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně

face: face down/upčelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech

face: on the face of the earthna celém širém světě

face: be wiped off the face of the earthzmizet z povrchu zemského

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým

face: fly in the face of sthnaprosto odporovat, zcela protiřečit čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.

face: in (the) face of sthtváří v tvář čemu, v reakci na co, s ohledem na co

face: laugh in sb's facevysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

face: on the face of itna první pohled, při zběžném pohledu

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

face: to sb's facepřímo do obličeje komu říct něco ap.

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

pack: (face) packpleťová maska

slap: a slap in the facerána, urážka, políček

stare: be staring sb in the facebýt nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.

covering: face coveringspokrývky tváře roušky ap.

duck: duck facevýraz s našpulenou pusou při focení selfie ap.

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

expressionless: expressionless facebezvýrazný obličej

face: rock faceskalní stěna

face: type facedruh písma

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

face: face-to-face meetingosobní kontakt

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

freckle: freckle-facedpihovatý v obličeji

on: on sb's faceve tváři mít výraz

right: voj. right facevpravo v bok

set: set of sb's facevýraz čí tváře

stink: stink faceznechucený výraz (v obličeji) jako při reakci na puch ap.

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

face: The window faces south.Okno směřuje na jih.

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

face: save facezachovat si tvář, uchránit si prestiž

pull: pull a facedělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy

save: save one's facezachovat si tvář/reputaci

dělat: dělat obličejemake faces

kamenný: s kamennou tváříhumor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faced

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

pleťový: pleťový krémface cream

pleťový: pleťová maskaBrE face pack, AmE face mask, bahenní mud pack

popelavý: popelavý obličejashen face

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

rýpat: pořád rýpat do koho kritizovatAmE be in sb's face

stěna: skalní stěnarock face/wall

strana: čelní stranafront side, face

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

voda: pleťová vodaface lotion

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

facka: dát komu fackuslap sb in/across the face

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

malovat: malovat si obličejmake up one's face

obrácený: okna obrácená k jihuwindows facing south

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

směřovat: Okno směřuje na jih.The window faces south.

tvář: neoholená tvářunshaven face

tvář: pravá tvář čehothe true face of sth

tvářit se: Tvářil se smutně.He had a sad face., He looked sad.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

usměvavý: usměvavá tvářsmiling face

zatvářit se: Zatvářila se smutně.She made a sad face.