Hlavní obsah

směřovat

Nedokonavé sloveso

  1. (ve snahách ap.) co kam aim for sth, to do sth(otázka ap.) be directed, be aimed at sthKam tím směřujete?What are you getting at/trying to say?
  2. (být obrácen) kam face sth, be oriented to sth(cesta) go swhOkno směřuje na jih.The window faces south.
  3. (vyvíjet se) k čemu head towards sth
  4. kniž.(jet, jít ap.) kam be heading, be bound swh, for sth

Vyskytuje se v

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

for: head for sthzamířit, směřovat kam

head: be heading, AmE be headed for sthsměřovat, mířit, mít namířeno kam

course: They are on course for victory.Směřují k vítězství., Mají našlápnuto na výhru.

face: The window faces south.Okno směřuje na jih.