Hlavní obsah

head [hed]

Podstatné jméno

 1. hlava lidská či zvířecíshake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasněnod one's headpřikývnout přisvědčithold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.
 2. přen.mysl, myšlenky, myšleníweak in the headslabomyslný, přihlouplý
 3. čelo útvaru ap., přední část fronty, průvodu
 4. of sth vršek, vrchol, hořejšek horní část ap., záhlaví čeho stránky
 5. hlavice, hlavička část předmětu na jeho širším, hl. funkčním koncicolumn headhlavice sloupumatchstick headzápalková hlavičkarazor headhlavice holicího strojku
 6. the head BrEředitel školy
 7. the head of sth vedoucí, šéf, ředitel čeho
 8. hlava, kapitola v zákoníku ap.
 9. čepice pěny na pivu
 10. kus dobytka - o počtunetvoří množ. číslo
 11. bad head BrE, hovor.bolest hlavy, bolehlav

Přídavné jméno

 • hlavní, vrchní, vedoucí o funkci, pozici ap.AmE head nursevrchní sestrahead officehlavní sídlo, ústředí, ředitelství organizace

Fráze

 1. a head, per head na hlavu připadající množství
 2. BrE, hovor.do sb's head in štvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu
 3. get a fact into one's head vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.
 4. have got sth into one's head konečně pochopit kdo co
 5. give sb his head nechat koho jednat podle vlastního rozumu
 6. be head over heels (in love) být po uši zamilovaný/zamilovaná
 7. keep one's head neztratit hlavu zachovat klid
 8. laugh one's head off smát se na celé kolo hodně intenzivně
 9. be off one's head být úplně mimo pominutím smyslů
 10. go over sb's head být nad čí chápání
 11. to do sth over sb's head dělat co bez čího vědomí

Slovní spojení

airhead arrowhead beachhead bedhead blackhead bridgehead bulkhead dead-head dickhead egghead figurehead forehead head count head girl head of state head start head teacher head-butt head-first head-on head-to-head headache headband headboard headdress headgear headhunt headhunter headlamp headland headlight headline headliner headman headmaster headmistress headphones headquarters headrest headroom headscarf headset headstone headstrong headway headwind headword hothead letterhead masthead nethead pinhead pithead redhead spearhead talking head warhead

Vyskytuje se v

bite: utrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavubite sb's head off

bob: (po)kývnout, (po)kývat hlavou - na pozdrav ap.bob one's head

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

head: ředitel školythe head

keep down: příliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovatkeep ( head) down

ring: být ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.ring in one's ears/head

round: honit se hlavou komu myšlenky ap.be going round and round in one's head

wag: (za)kroutit hlavou nešťastně ap.wag one's head

wall: hrách na stěnu házet marně se pokoušetbe banging one's head against a (brick) wall

bend: sklonit hlavubend one's head

bolt: šroub se zápustnou hlavoutech. countersunk-head bolt

brewer: sládekhead brewer

clear: provětrat si hlavuclear one's head

collision: čelní srážkahead-on collision

fling: hodit hlavou dozadufling back one's head

for: zamířit, směřovat kamhead for sth

gull: racek chechtavýblack-headed gull

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

head-first: skok střemhlavsport. head-first dive

head-on: čelní srážkahead-on collision

head-to-head: vzájemná bilance zápasů dvou hráčů ap.head-to-head score

household: hlava domácnostihead of household

mess with: zamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě gulášmess with sb's head/mind

mirror: čelní reflektormed. head mirror

mop: s korunou bez hlavní větve strommop-headed

pop up: napadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavěpop up in sb's head

put: prohnat komu kulku hlavouput a bullet in/through sb's head

room: místo na hlavu v autěhead room

shake: (za)kroutit hlavou nesouhlasněshake one's head

shaven: s oholenou hlavoushaven-headed

socket: imbusová hlava šroubutech. socket head

sprinkler: kropicí hlavicesprinkler head

stair: horní podesta schodištěstair head

table: záhlaví tabulkytable heading

tail: panna nebo orel při házení mincíheads or tails

tip: sklonit hlavu dopředutip one's head forward

two: dvouhlavýtwo-headed

waiter: vrchní (číšník)head waiter

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

gun: Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.They put a gun to his head.

its: Pes zvedl hlavu.The dog lifted its head.

jam: Narazil si čepici na hlavu.He jammed his cap on his head.

put through: prohnat kulku hlavou komuput a bullet through sb's head

treat: Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.He was treated for a head wound.

under: Zatlačil jí hlavu pod vodu.He pushed her head under.

čelně: čelně se srazit s čímcollide head-on with sth

hlava: po hlavě skočit ap.head first

hlávkový: hlávkový salátcabbage/head lettuce

lišaj: lišaj smrtihlavdeath's-head (hawk) moth

namířit: namířit si to kamhead for sth

opěrka: opěrka hlavyheadrest, bezpečnostní v autě též head restraint

orel: panna nebo orel při hodu mincíheads or tails

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

pohodit: pohodit hlavoutoss/jerk one's head

pokrývka: pokrývka hlavyheadwear, i šátek ap. head covering, hl. ochranná, pomocná ap. headgear, klobouk, čepice ap. hat

prsa: sport. zvítězit o prsa těsněwin by a head/nose

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

racek: racek chechtavýblack-headed gull

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

bighead: nadutec, namyšlenec, náfukabig-head

salát: hlávkový salát(head) lettuce

snímací: snímací hlavascan head, čtecí read head

srážka: čelní srážkahead-on collision

stoupat: stoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

stoupnout: stoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

trenér: hlavní trenérhead coach

vedoucí: vedoucí odděleníhead of the department

zelí: hlávkové/červené/bílé zelíhead/red/white cabbage

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

dohola: ostříhat koho doholashave sb's head (clean)

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasushake one's head

motat se: Motá se mi hlava.My head is spinning.

nadpis: článek s nadpisem ...an article headed ...

narazit: narazit hlavou do čehohit one's head against sth

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

pohazovat: pohazovat hlavoutoss/jerk one's head

pokývat: pokývat hlavounod one's head

praštit: praštit koho do hlavybash sb on the head

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

trefit: Trefil ho míčem do hlavy.He hit him in the head with the ball.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.He won't bite your head off.

vystrčit: Vystrčil hlavu z okna.He poked his head out of the window.

vyznat se: Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.I can't make head or tail of it!

záhuba: řítit se do záhubybe on the road to ruin, head for disaster

zakroutit: zakroutit hlavoushake one's head

zamířit: zamířit domůhead home

zatočit se: Zatočila se mi z toho hlava.It made my head spin.

zavrtět: zavrtět hlavoushake one's head

horem: horem pádemhelter-skelter, head over heels

horký: Je to horká hlava., Má horkou hlavu.He is hot-headed.

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

hřebíček: trefit hřebíček na hlavičkuhit the nail on the head, hit the right note

mimo: být úplně mimozmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sth

mít: mít všech pět pohromaděbe in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind

mozek: Používej mozek!Use your head!

nakročit: přen. mít nakročeno k čemu být na dobré cestěbe well on the way to sth, be heading for sth

palice: hovor. mít tvrdou palicibe pig-headed, be stubborn, be headstrong

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe