Hlavní obsah

head [hed]

Podstatné jméno

 1. hlava lidská či zvířecíshake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasněnod one's headpřikývnout přisvědčithold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.
 2. přen.mysl, myšlenky, myšleníweak in the headslabomyslný, přihlouplý
 3. čelo útvaru ap., přední část fronty, průvodu
 4. of sth vršek, vrchol, hořejšek horní část ap., záhlaví čeho stránky
 5. hlavice, hlavička část předmětu na jeho širším, hl. funkčním koncicolumn headhlavice sloupumatchstick headzápalková hlavičkarazor headhlavice holicího strojku
 6. the head BrEředitel školy
 7. the head of sth vedoucí, šéf, ředitel čeho
 8. hlava, kapitola v zákoníku ap.
 9. čepice pěny na pivu
 10. kus dobytka - o počtunetvoří množ. číslo
 11. bad head BrE, hovor.bolest hlavy, bolehlav

Přídavné jméno

 • hlavní, vrchní, vedoucí o funkci, pozici ap.AmE head nursevrchní sestrahead officehlavní sídlo, ústředí, ředitelství organizace

Fráze

 1. a head, per head na hlavu připadající množství
 2. BrE, hovor.do sb's head in štvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu
 3. get a fact into one's head vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.
 4. have got sth into one's head konečně pochopit kdo co
 5. give sb his head nechat koho jednat podle vlastního rozumu
 6. be head over heels (in love) být po uši zamilovaný/zamilovaná
 7. keep one's head neztratit hlavu zachovat klid
 8. laugh one's head off smát se na celé kolo hodně intenzivně
 9. be off one's head být úplně mimo pominutím smyslů
 10. go over sb's head být nad čí chápání
 11. to do sth over sb's head dělat co bez čího vědomí

Slovní spojení

airhead arrowhead beachhead bedhead blackhead bridgehead bulkhead dead-head dickhead egghead figurehead forehead head count head girl head of state head start head teacher head-butt head-first head-on head-to-head headache headband headboard headdress headgear headhunt headhunter headlamp headland headlight headline headliner headman headmaster headmistress headphones headquarters headrest headroom headscarf headset headstone headstrong headway headwind headword hothead letterhead masthead nethead pinhead pithead redhead spearhead talking head warhead

Vyskytuje se v

bighead: big-headnadutec, namyšlenec, náfuka

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

bob: bob one's head(po)kývnout, (po)kývat hlavou - na pozdrav ap.

bob: bob (of the head)(po)kývnutí, (při)kývnutí hlavou

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

ring: ring in one's ears/headbýt ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

wag: wag one's head(za)kroutit hlavou nešťastně ap.

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

bend: bend one's headsklonit hlavu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

brewer: head brewersládek

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

collision: head-on collisiončelní srážka

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

for: head for sthzamířit, směřovat kam

gull: black-headed gullracek chechtavý

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav

head-on: head-on collisiončelní srážka

head-to-head: head-to-head scorevzájemná bilance zápasů dvou hráčů ap.

household: head of householdhlava domácnosti

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

mirror: med. head mirrorčelní reflektor

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

pop up: pop up in sb's headnapadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavě

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

socket: tech. socket headimbusová hlava šroubu

sprinkler: sprinkler headkropicí hlavice

stair: stair headhorní podesta schodiště

table: table headingzáhlaví tabulky

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

two: two-headeddvouhlavý

waiter: head waitervrchní (číšník)

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

čelně: čelně se srazit s čímcollide head-on with sth

hlava: po hlavě skočit ap.head first

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head

hlava: na hlavu osobuper head/capita/person

hlávkový: hlávkový salátcabbage/head lettuce

lišaj: lišaj smrtihlavdeath's-head (hawk) moth

namířit: namířit si to kamhead for sth

namířit: mít namířeno kambe heading, AmE be headed swh, for sth, be going swh, be bound for sth

opěrka: opěrka hlavyheadrest, bezpečnostní v autě též head restraint

orel: panna nebo orel při hodu mincíheads or tails

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

pohodit: pohodit hlavoutoss/jerk one's head

pokrývka: pokrývka hlavyheadwear, i šátek ap. head covering, hl. ochranná, pomocná ap. headgear, klobouk, čepice ap. hat

prsa: sport. zvítězit o prsa těsněwin by a head/nose

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

racek: racek chechtavýblack-headed gull

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

salát: hlávkový salát(head) lettuce

snímací: snímací hlavascan head, čtecí read head

srážka: čelní srážkahead-on collision

stoupat: stoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

stoupnout: stoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

trenér: hlavní trenérhead coach

vedoucí: vedoucí odděleníhead of the department

zelí: hlávkové/červené/bílé zelíhead/red/white cabbage

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

dohola: ostříhat koho doholashave sb's head (clean)

dohola: dohola ostříhanýwith one's head shaved, with a shaved head

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasushake one's head

motat se: Motá se mi hlava.My head is spinning.

nadpis: článek s nadpisem ...an article headed ...

namířit: Mám namířeno do ...I'm heading for ...

narazit: narazit hlavou do čehohit one's head against sth

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

pohazovat: pohazovat hlavoutoss/jerk one's head

pokývat: pokývat hlavounod one's head

praštit: praštit koho do hlavybash sb on the head