Hlavní obsah

zamířit

Dokonavé sloveso

  1. (zbraň) (take) aim, čím na koho/co aim, point sth at sb/sth
  2. přen.(směřovat) co direct sth, aimzamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth
  3. (vydat se) kam head (off) (for) sth, make for sth, take to sthzamířit domůhead home
  4. (nasměrovat) co na koho/co aim, point, direct sth at sb/sth(fotoaparát, světlo ap.) train sth (up)on sb/sth

Vyskytuje se v

for: zamířit, směřovat kamhead for sth

set: nabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směremset course for sth

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth