Hlavní obsah

zaměřit

Dokonavé sloveso

  1. (nasměrovat) co na koho/co direct, point, aim sth at sb/sth(zaostřit) focus(kameru ap. též) train(orientovat) orient(zrak) fix sth (up)on sbzaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth
  2. přen.(orientovat činnost ap.) co na co direct, aim sth at sth, turn sth to sthzaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth
  3. odb.(zjistit polohu cíle) co locate, localize sth

Vyskytuje se v

pozornost: zaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sb

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.