Hlavní obsah

fix [fɪks]

Sloveso

 1. sth swh připevnit, upevnit, připoutat co kam
 2. sth stanovit, (pevně) určit co lhůtu, cenu ap.
 3. sth for sb zařídit, zorganizovat co pro koho
 4. sth opravit, spravit co rozbité ap.
 5. sth napravit, vyřešit co problém ap.
 6. Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co
 7. sb with sth kniž. (za)dívat se na koho jak s určitým výrazem
 8. fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co
 9. be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti
 10. sth on sb/sth zamířit, namířit co na koho/co zbraň, kameru ap.
 11. sth zaměřit co, přesně stanovit polohu čeho
 12. sth for sb připravit co pro koho
 13. sth zmanipulovat co závod, volby ap.

Vyskytuje se v

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

fix up: fix sb upwith sth zajistit, sehnat, obstarat komu co

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fixed: fixed ratepevná sazba

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

fixed: fixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodem

fixed: tech. fixed satellitestacionární družice

fixed: fixed ideafixní idea

fixed: be fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán

fixed: fixed smileprofesionální úsměv neupřímný

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby