Hlavní obsah

fixedly [ˈfɪksɪdlɪ]

Vyskytuje se v

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fixní: fixed idea, idée fixepsych. fixní idea

investiční: fixed assets, capital assetsinvestiční majetek

pevně: fixedpevně uchycený

představa: fixed idea, posedlost obsessionutkvělá představa

stacionární: stationary/fixed satelliteastron. stacionární družice

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

upřený: fixed look, dlouhý gazeupřený pohled

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

utkvělý: fixed ideautkvělá představa

situovaný: well-situated, well-off, well-fixed, well-to-dodobře situovaný finančně

stálý: fixed salarystálý plat

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště