Hlavní obsah

fixedly [ˈfɪksɪdlɪ]

Vyskytuje se v

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště