Hlavní obsah

asset [ˈæset]

Podstatné jméno

  1. klad, přínos, přednost, výhoda
  2. assets ekon.(celková) aktiva, jmění, majetekekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. assets sidestrana aktivassets and liabilitiesaktiva a pasivapráv. personal assetsosobní majetek

Vyskytuje se v

available: ekon. available assetspohotová aktiva

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

intangible: ekon. intangible assetsnehmotná aktiva

liquid: liquid assetslikvidní aktiva

movable: movable assetsmovitý majetek

net: ekon. net assetsčistá aktiva

tangible: tangible assetshmotný majetek

value: net assets valuečistá hodnota aktiv

hmotný: hmotný majetektangible property/assets

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

movitý: práv. movitý majetekmovable assets/property, movables, chattel(s)

nemovitost: nemovitosti souhrn majetkureal estate/property, immovable property/assets, immovables