Hlavní obsah

movable, moveable [ˈmuːvəbəl]

Vyskytuje se v

majetek: movitý majetekmovable property, movables

movitý: práv. movitý majetekmovable assets/property, movables, chattel(s)

pohyblivý: pohyblivý svátekmovable feast

svátek: (ne)pohyblivý svátek(im)movable feast