Hlavní obsah

majetek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vlastnictví) property, possession(s)(hl. drobný osobní) belongings(bohatství) wealthvelký majetek bohatstvífortunenemovitý majetek(real) estate, immovable property, immovablesmovitý majetekmovable property, movables
  2. (věcné prostředky) property(aktiva, jmění) assets

Vyskytuje se v

hmotný: hmotný majetektangible property/assets

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

movitý: práv. movitý majetekmovable assets/property, movables, chattel(s)

soukromý: soukromý majetekprivate property

vyženit: vyženit majetekmarry wealth

rozprodat: rozprodat majetek/podniksell AmE out/BrE up

velký: velký majeteklarge property

asset: práv. personal assetsosobní majetek

breach: práv. breach of trustporušení/zneužití/zklamání důvěry, zpronevěra svěřeného majetku správcem majetku

estate: real estatenemovitý majetek, nemovitost, realita

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

landed: landed property/estatepozemkové vlastnictví, pozemkový majetek

mortgaged: foreclose on the mortgaged propertyzabavit zastavený majetek pro nesplácení půjčky

movable: movable assetsmovitý majetek

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

property: property damageškoda na majetku

tangible: tangible assetshmotný majetek

unclaimed: unclaimed propertynenárokovaný majetek ke kterému se nikdo nehlásí