Hlavní obsah

hmotný

Vyskytuje se v

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

statek: material possessionshmotné statky

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

intangible: ekon. intangible assetsnehmotná aktiva

mass: fyz. mass pointhmotný bod

massive: astron. massive starhmotná hvězda

tangible: tangible assetshmotný majetek, hmotná aktiva

hmotný: mass pointfyz. hmotný bod