Hlavní obsah

tangible [ˈtændʒəbəl]

Přídavné jméno

  1. hmatatelný, hmotný, skutečnýtangible resultshmatatelné výsledky
  2. tangible assetshmotný majetek, hmotná aktiva

Vyskytuje se v

asset: oběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assets

hmotný: hmotný majetektangible property/assets

tangible: hmatatelné výsledkytangible results