Hlavní obsah

tangibly [ˈtændʒəblɪ]

Vyskytuje se v

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

tangible: tangible resultshmatatelné výsledky

tangible: tangible assetshmotný majetek

hmotný: hmotný majetektangible property/assets