Hlavní obsah

asset [ˈæset]

Podstatné jméno

  1. klad, přínos, přednost, výhoda
  2. assets ekon.(celková) aktiva, jmění, majetekekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. assets sidestrana aktivassets and liabilitiesaktiva a pasivapráv. personal assetsosobní majetek

Vyskytuje se v

available: pohotová aktivaekon. available assets

fixed: stálá aktiva, (hmotný) investiční majetekekon. fixed assets

intangible: nehmotná aktivaekon. intangible assets

liquid: likvidní aktivaliquid assets

movable: movitý majetekmovable assets

net: čistá aktivaekon. net assets

tangible: hmotný majetek, hmotná aktivatangible assets

value: čistá hodnota aktivnet assets value

hmotný: hmotný majetektangible property/assets

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

movitý: práv. movitý majetekmovable assets/property, movables, chattel(s)

nemovitost: nemovitosti souhrn majetkureal estate/property, immovable property/assets, immovables, realty

asset: (celková) aktiva, jmění, majetekassets