Hlavní obsah

fixed [fɪkst]

Přídavné jméno

  1. pevný, stálý, neměnný, fixní, pevně stanovenýfixed ratepevná sazbafixed pricepevně stanovená cenaekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetekfixed-term contractsmlouva na dobu určitou
  2. (pevně) uchycený, upevněný, pevnýfixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodemtech. fixed satellitestacionární družice
  3. konzervativní, neměnný, zafixovaný názory ap.fixed ideafixní ideabe fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán
  4. fixed smileprofesionální úsměv neupřímný
  5. chem.netěkavý, neprchavý

Přídavné jméno

  1. be of no fixed address form.nemít trvalé bydliště

Vyskytuje se v

fixed: nemít trvalé bydlištěbe of no fixed address

fix up: with sth zajistit, sehnat, obstarat komu cofix sb up

account: termínovaný účetfixed term (deposit) account

asset: oběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assets

credit: pevný úvěrekon. fixed credit

period: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

star: stálice tělesofixed star

get: Nechal si spravit zubyHe got his teeth fixed.

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

pevně: pevně uchycenýfixed

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

stacionární: astron. stacionární družicestationary/fixed satellite

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

utkvělý: utkvělá představafixed idea

zrak: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

situovaný: dobře situovaný finančněwell-situated, well-off, well-fixed, well-to-do

stálý: stálý platfixed salary

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

brynda: být v brynděbe in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookered

tipec: Já mu zatnu tipec.I'll fix him.

fix: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth