Hlavní obsah

pevně

Příslovce

  1. (trvanlivě) firmly(a těsně) tightly(bezpečně) securelypevně uchycenýfixedpevně stanovená cenafixed price
  2. (s jistotou) firmlypevně danýset (in concrete), fixed
  3. (silou) firmly, tightly(silně) strongly(držet se ap.) fast, tight(postavený ap.) solidlyDrž mě pevně.Hold me tight.Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.pevně stisknout ruku ap.cinch

Vyskytuje se v

disk: pevný diskhard disk, hard drive

ňadro: pevná ňadrafirm breasts

nerv: pevné nervystrong nerves

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvígaseous/liquid/solid state

start: pevný/letmý startstanding/flying start

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

pevný: pevná vůlestrong will

sevřít: pevněji sevřít cotighten one's grip on sth

věřit: Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

disk drive: hard disk drivepevný disk

entrench: entrench osf swhopevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kde

entrenched: práv. entrenched clausepevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínek

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

firm: firm handpevná ruka

fixed: fixed ratepevná sazba

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

fixed: be fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán

grip: have a firm grip on sthi přen. mít co pevně v rukou

grip: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatření

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hopeful: be hopeful of sth(pevně) doufat v co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

purchase: get a purchase on sthpevně uchopit/zachytit co lano ap.

rigid: rigid airshipvzducholoď s pevnou kostrou, vyztužená vzducholoď

robust: robust healthpevné zdraví

set: set pricepevně stanovená cena

set: be set on (doing) sthbýt (pevně) odhodlán k čemu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

strong: strong nervespevné nervy

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)