Hlavní obsah

pevně

Příslovce

  1. (trvanlivě) firmly(a těsně) tightly(bezpečně) securelypevně uchycenýfixedpevně stanovená cenafixed price
  2. (s jistotou) firmlypevně danýset (in concrete), fixed
  3. (silou) firmly, tightly(silně) strongly(držet se ap.) fast, tight(postavený ap.) solidlyDrž mě pevně.Hold me tight.Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.pevně stisknout ruku ap.cinch

Vyskytuje se v

disk: pevný diskhard disk, hard drive

ňadro: pevná ňadrafirm breasts

nerv: pevné nervystrong nerves

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvígaseous/liquid/solid state

start: pevný/letmý startstanding/flying start

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

pevný: pevná vůlestrong will

sevřít: pevněji sevřít cotighten one's grip on sth

věřit: Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

cable: kabelové připojení, pevná linka internetovácable connection

champion: pevně zastávat cochampion the cause of sth

credit: pevný úvěrekon. fixed credit

disk drive: pevný diskhard disk drive

entrench: opevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kdeentrench osf swh

entrenched: pevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínekpráv. entrenched clause

firm: pevná rukafirm hand

fixed: pevná sazbafixed rate

grip: pevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatřenítighten one's grip on sth

hold: pevně se držet čehohold fast to sth

hopeful: (pevně) doufat v cobe hopeful of sth

interference: tuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsnotech. interference fit

purchase: pevně uchopit/zachytit co lano ap.get a purchase on sth

rigid: vzducholoď s pevnou kostrou, vyztužená vzducholoďrigid airship

robust: pevné zdravírobust health

set: pevně stanovená cenaset price

solid: likvidace tuhého/pevného odpadusolid waste disposal

squeeze: pevně zavřít oči ze strachu ap.squeeze one's eyes shut

stand: stát si pevně za svýmstand fast, stand one's ground

strong: pevné nervystrong nerves

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

tighten: sevřít co pevnějitighten one's grip on sth

stone: pevně daný (jednou pro vždy)set in stone, carved on tablets of stone

pevně: pevně uchycenýfixed