Hlavní obsah

pevně

Vyskytuje se v

disk: hard disk, hard drivepevný disk

ňadro: firm breastspevná ňadra

nerv: strong nervespevné nervy

skupenství: gaseous/liquid/solid stateplynné/kapalné/pevné skupenství

start: standing/flying startpevný/letmý start

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

zdraví: good/sound/frail/ill healthdobré/pevné/chatrné/chabé zdraví

pevný: strong willpevná vůle

sevřít: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co

věřit: I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...Pevně věřím, že...

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích

půda: be on firm groundmít pevnou půdu pod nohama

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

disk drive: hard disk drivepevný disk

entrench: entrench osf swhopevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kde

entrenched: práv. entrenched clausepevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínek

firm: firm handpevná ruka

fixed: fixed ratepevná sazba

grip: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatření

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hopeful: be hopeful of sth(pevně) doufat v co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

purchase: get a purchase on sthpevně uchopit/zachytit co lano ap.

rigid: rigid airshipvzducholoď s pevnou kostrou, vyztužená vzducholoď

robust: robust healthpevné zdraví

set: set pricepevně stanovená cena

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

strong: strong nervespevné nervy

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)

pevně: fixedpevně uchycený