Hlavní obsah

grip [grɪp]

Vyskytuje se v

relax: relax one's grip on sthpovolit sevření čeho

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

underhand: underhand grippodhmat držení činky ap.

poutavý: gripping novelpoutavý román

probudit se: Wake up!, vzpamatuj se Get a grip, Get real!Probuď se!

sevřít: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co

vzchopit se: Pull yourself together!, Get a grip on yourself!Vzchop se!

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku

grip: have a firm grip on sthi přen. mít co pevně v rukou