Hlavní obsah

grip [grɪp]

Vyskytuje se v

relax: relax one's grip on sthpovolit sevření čeho

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

underhand: underhand grippodhmat držení činky ap.

poutavý: poutavý romángripping novel

probudit se: Probuď se!Wake up!, vzpamatuj se Get a grip, Get real!

sevřít: pevněji sevřít cotighten one's grip on sth

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vypadnout: vypadnout ze cvikuget out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's grip