Hlavní obsah

purchase [ˈpɜːtʃɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth form. koupě, nákup, zakoupení čehomake a purchase of sthprovést nákup čeho, zakoupit copráv., ekon. contract of purchasekupní smlouvaekon. purchase costspořizovací náklady
  2. get a purchase on sthpevně uchopit/zachytit co lano ap.

Vyskytuje se v

parity: purchasing power parityparita kupní síly

power: ekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost

purchase: make a purchase of sthprovést nákup čeho, zakoupit co

transact: transact a purchaseprovést nákup, vyjednat koupi

doklad: proof of payment/purchasedoklad o zaplacení/koupi

koupě: installment purchase, BrE hire purchase, HPkoupě na splátky

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

nákup: BrE hire purchase, AmE installment plannákup na splátky

pořizovací: purchase pricepořizovací cena

smlouva: purchase contractekon. kupní smlouva

splátka: AmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HPnákup na splátky

hire purchase: buy sth on hire purchasekoupit co na splátky