Hlavní obsah

purchase [ˈpɜːtʃɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth form. koupě, nákup, zakoupení čehomake a purchase of sthprovést nákup čeho, zakoupit copráv., ekon. contract of purchasekupní smlouvaekon. purchase costspořizovací náklady
  2. get a purchase on sthpevně uchopit/zachytit co lano ap.

Vyskytuje se v

hire purchase: buy sth on hire purchasekoupit co na splátky

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

parity: purchasing power parityparita kupní síly

power: ekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost

transact: transact a purchaseprovést nákup

doklad: doklad o zaplacení/koupiproof of payment/purchase

koupě: koupě na splátkyinstallment purchase, BrE hire purchase, HP

kupní: kupní smlouvacontract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of sale

nákup: nákup na splátkyBrE hire purchase, AmE installment plan

pořizovací: pořizovací cenapurchase price

smlouva: ekon. kupní smlouvapurchase contract

splátka: nákup na splátkyAmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HP