Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contract(dohoda) agreement(mezinárodní) treaty(pojistná) policy(uzavření obchodu) bargainuzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sthekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employmentekon. kupní smlouvapurchase contract

Vyskytuje se v

kupní: kupní smlouvacontract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of sale

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement, contract of lease, k bydlení residential lease contract/agreement

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

rámcový: rámcová smlouvageneral contract

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

vypovědět: práv. vypovědět smlouvuterminate/cancel a contract

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

obnovit: obnovit smlouvurenew a contract

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

přiložit: Přiložil jsem kopii smlouvy.I have enclosed a copy of the contract.

accession: Smlouva o přistoupení k EUAccession Treaty

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

carriage: přepravní smlouvacontract of carriage

condition: podmínky pracovní smlouvyconditions of employment

contract: uzavřít smlouvuconclude a contract

draft: návrh smlouvydraft contract

employment: pracovní smlouvaemployment contract

execution: (s)plnění smlouvyexecution of the contract

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

formation: sepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahupráv. contract formation, formation of a contract

hire purchase: smlouva o splátkovém prodejihire-purchase agreement

intent: předběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucíletter of intent

lease: nájemní smlouvalease agreement

marriage: předmanželská smlouvamarriage contract

memorandum: zakládací listina, zakladatelská smlouva, společenská smlouva společnostiMemorandum (of Association)

non-proliferation: Smlouva o nešíření jaderných zbraníNuclear Non-Proliferation Treaty

nuclear: Smlouva o nešíření jaderných zbraníNuclear Non-Proliferation Treaty

option: opční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenuoption contract

partnership: společenská smlouvapartnership agreement

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

procurement: dodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázkyprocurement contract

purchase: kupní smlouvapráv., ekon. contract of purchase

sale: kupní smlouva, smlouva o prodejisales contract

simple: obyčejná smlouvaekon. simple contract

special: smlouva pod pečetíspecial contract

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

tenancy: nájemní smlouva k nemovitostitenancy agreement

term: smluvní podmínky, náležitosti smlouvyterms of a contract

treaty: mírová smlouvapeace treaty

union: odborářská smlouva s vedením firmyunion agreement

withdrawal: odstoupení od smlouvywithdrawal from a contract

yoke: Jsou svázáni smlouvou.They are yoked by the contract.

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth