Hlavní obsah

permanent [ˈpɜːmənənt]

Přídavné jméno

  1. trvalý navždyanat. permanent teethtrvalý chruppermanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent disabilitytrvalá invalidita
  2. stálý, permanentní, neustálý trvající delší dobu, bez přestávky
  3. permanent home/address/residencetrvalé bydliště

Vyskytuje se v

address: stálá adresa, adresa trvalého bydlištěpermanent address

disablement: trvalá invalidita, trvalé postiženípermanent disablement

employee: státní/stálí zaměstnancigovernment/permanent employees

adresa: přechodná/stálá/zpáteční adresatemporary/permanent/return address

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

náměstek: náměstek ministraundersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy minister

ondulace: trvalá ondulaceperm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

stálý: stálá adresapermanent address

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

výstava: stálá výstavapermanent exhibition

permanent: trvalý chrupanat. permanent teeth