Hlavní obsah

permanent [ˈpɜːmənənt]

Přídavné jméno

  1. trvalý navždyanat. permanent teethtrvalý chruppermanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent disabilitytrvalá invalidita
  2. stálý, permanentní, neustálý trvající delší dobu, bez přestávky
  3. permanent home/address/residencetrvalé bydliště

Vyskytuje se v

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

adresa: přechodná/stálá/zpáteční adresatemporary/permanent/return address

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

bydliště: adresa trvalého bydlištěpermanent address

náměstek: náměstek ministraundersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy minister

ondulace: trvalá ondulaceperm(anent wave)

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermanent residence permit

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

stálý: stálá adresapermanent address

stálý: stálý zaměstnanecpermanent employee

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

trvalý: trvalé vízumpermanent visa

výstava: stálá výstavapermanent exhibition

trvalý: trvalé zaměstnánípermanent job