Hlavní obsah

pobyt

Podstatné jméno, rod mužský

  • stay(dočasný) sojourn(hl. trvalý) residence(návštěva) visittrvalý pobytpermanent residencepovolení k (trvalému) pobytupermanent residence permitmísto pobytu(hledaného ap.) whereabouts, (na dovolené) holiday destination

Vyskytuje se v

místo: místo pobytuna dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destination

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

výměnný: výměnná stáž, výměnný studijní pobytexchange scholarship, educational exchange

týdenní: týdenní pobytone-week stay

destination: holiday destinationmísto pobytu (na dovolené), destinace

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

permit: residence permitpovolení k pobytu

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

residence: residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu

exchange: He's going on an exchange to ...Jede na výměnný pobyt do...