Hlavní obsah

pobyt

Podstatné jméno, rod mužský

  • stay(dočasný) sojourn(hl. trvalý) residence(návštěva) visittrvalý pobytpermanent residencepovolení k (trvalému) pobytupermanent residence permitmísto pobytu(hledaného ap.) whereabouts, (na dovolené) holiday destination

Vyskytuje se v

místo: místo pobytuna dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destination

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

výměnný: výměnná stáž, výměnný studijní pobytexchange scholarship, educational exchange

týdenní: týdenní pobytone-week stay

destination: místo pobytu (na dovolené), destinaceholiday destination

leave: povolení k pobytuBrE Indefinite Leave to Remain ILR

permit: povolení k pobyturesidence permit

residence: země trvalého pobytucountry of residence

residency: doklad o povolení k trvalému pobyturesidency card

exchange: Jede na výměnný pobyt do...He's going on an exchange to ...

pobyt: trvalý pobytpermanent residence