Hlavní obsah

trvalý

Přídavné jméno

  • (stálý) permanent, standing(trvající) lasting(pocit ap.) abiding(nepřetržitý) continuoustrvalé zaměstnánípermanent jobadresa trvalého bydlištěpermanent addresstrvalý pobytpermanent residencetrvalé vízumpermanent visa

Vyskytuje se v

bydliště: domicile, place of permanent residencetrvalé bydliště

ondulace: perm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)trvalá ondulace

pobyt: permanent residencetrvalý pobyt

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

příkaz: standing (payment) order, banker's ordertrvalý (platební) příkaz

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu

trvalý: permanent addressadresa trvalého bydliště