Hlavní obsah

stay [steɪ]

Sloveso

  1. swh zůstat, setrvat kdestay at homezůstat doma nejít venstay for supperzůstat na večeři
  2. pobývat, zdržovat se, bydlet kde dočasněWhere are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.He stayed at the Continental Hotel.Bydlel v hotelu Continental.stay healthyzůstat zdravý
  3. stay with sth vydržet u čeho nevzdát ap.
  4. stay away from swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čeho
  5. stay out of sth stát/držet se mimo co nezaplétat se, nezapojit/nezapojovat se do čeho
  6. brzdit, zastavit postup nemoci ap.

Vyskytuje se v

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

behind: stay behindzůstat (doma), zdržet se když ostatní odejdou

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

overnight: overnight staypřenocování

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

safe: Stay safe!Opatruj(te) se! loučení ap.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho