Hlavní obsah

vydržet

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) hold/hang on, u čeho(i přes nepříjemnosti) stick at/with sth, persist in doing sthVydrž(te)!Hold/Hang on!, (nevzdávej to ap.) Keep at it!vydržet až do konce(zápasu, závodu ap.) go all the way, go the distance, (nepolevit ap.) stay the course
  2. (nepříjemné ap.) co stand, bear, take(snášet) tolerate sthUž to nevydržím.I can't stand/take it any longer/more.vydržet bez čeho vody ap.go without sthvydržet boleststand the pain
  3. (odolat) co (with)stand, resist, hold out sth
  4. (v dobrém stavu) last, endure(zůstat) stay, keep(počasí ap.) holdvydržet čerstvýstay fresh