Hlavní obsah

zdržet

Dokonavé sloveso

  1. (nepustit) koho/co hold, keep sb/sth(zastavit) stall sbDlouho tě nezdržím.I won't keep you long.
  2. (zpozdit) koho/co delay, hold up(zpomalit) slow down sb/sthCo tě tak zdrželo?What kept you so long?

Vyskytuje se v

hlasování: zdržet se hlasováníabstain (from voting)

zdržet se: zdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote

zdržet se: Zdržel jsem se v práci.I got held up at work.

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?

zdržet se: Nezdržím se dlouho.I won't stay long.

restrain: restrain osf from sthovládnout se, udržet se, kontrolovat se, zdržet se čeho

keep: Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.