Hlavní obsah

zdržet se

Dokonavé sloveso

  1. (muset zůstat déle) kde be/get held up(v příjemném prostředí ap.) linger swh(po odchodu ostatních) stay behindZdržel jsem se v práci.I got held up at work.
  2. (být zpožděn) be delayed(mít zpoždění) be late
  3. (pobýt na místě) stayZdržel se tři dny.He stayed for three days.Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?Nezdržím se dlouho.I won't stay long.
  4. (nezúčastnit se) čeho abstain in sth(neučinit) refrain from sth, stop osf from sthzdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote
  5. (dělat déle) čím, u čeho spend too much time doing sth(být zdržen) be delayed by sth

Vyskytuje se v

hlasování: zdržet se hlasováníabstain (from voting)

restrain: restrain osf from sthovládnout se, udržet se, kontrolovat se, zdržet se čeho