Hlavní obsah

refrain [rɪˈfreɪn]

Sloveso

  • from doing sth zdržet se čeho, vyhnout se čemu, upustit od čeho neučinitHe undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...