Hlavní obsah

abstain [əbˈsteɪn]

Vyskytuje se v

hlasování: abstain (from voting)zdržet se hlasování

zdržet se: abstain from voting/in the votezdržet se hlasování