Hlavní obsah

verse [vɜːs]

Podstatné jméno

  1. lit.verše, poeziebook of versesbírka básní
  2. lit.verš básně, písně, v Bibli ap.

Vyskytuje se v

aktuální: updateaktuální informace/verze

verš: lit. jambický/trochejský/daktylský veršiambic/trochaic/dactylic (verse)

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

nový: the latest version, aktualizovaná updated versionnejnovější verze

úplný: full versionúplná verze

zkušební: trial run/versionzkušební provoz/verze

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

demo: výp. demo versiondemo verze hry ap.

OEM: OEM version= verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačem

trial: trial versionzkušební verze

verse: sbírka básníbook of verse

version: updated versionaktualizovaná verze

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth