Hlavní obsah

verse [vɜːs]

Podstatné jméno

  1. lit.verše, poeziebook of versesbírka básní
  2. lit.verš básně, písně, v Bibli ap.

Vyskytuje se v

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

demo: výp. demo versiondemo verze hry ap.

OEM: OEM version= verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačem

trial: trial versionzkušební verze

version: updated versionaktualizovaná verze

version: expanded versionrozšířená verze

aktuální: aktuální informace/verzeupdate

verš: lit. jambický/trochejský/daktylský veršiambic/trochaic/dactylic (verse)

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

nový: nejnovější verzethe latest version, aktualizovaná updated version

úplný: úplná verzefull version

zkušební: zkušební provoz/verzetrial run/version

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art